Jungkyun Kim (John)

 

 

   Kosin University church music (voice)

   Kosin University Master of music (voice)

   Accademia di Roma Italy (Voice diplom)  (Conductor diplom)